'Οροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

WAY CUP ROASTER – ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΒΕΝΑΚΗ

ΑΦΜ: 109330463

ΑρΓ.Ε.ΜΗ: 150310838000

Χρυσοπηγή – Αποκοφτό

Τ.Κ. 84 003, Σίφνος, Δυτ. Κυκλάδες

Τηλ. : +30 224 840 71 406

Email: [email protected]

1. Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης “ WAY CUP ROASTER – ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΒΕΝΑΚΗ” (εφεξής η “Επιχείρηση”, “εμείς”, “εμάς”). Προτού επισκεφθείτε ή κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου www.waycuproaster.com περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής από κοινού ο “Διαδικτυακός Τόπος”), σας καλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Ιδιωτικότητας και την Πολιτική Cookies, καθώς οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, συνιστά αποδοχή από εσάς (εφεξής ο “πελάτης”, “χρήστης”, “επισκέπτης”, “εσείς” ή “εσάς”) των παρόντων Όρων και ως άνω Πολιτικών.

2. Πεδίο Xρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Ο Διαδικτυακός μας Τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του Διαδικτυακού Τόπου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τυχόν προσφέρει.

3. Περιορισμοί Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών, περιλαμβανομένων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο ή τα περιεχόμενά του για:

 • Να κάνετε λήψη (πέραν της προσωρινής αποθήκευσης σελίδων) ή να τροποποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο, εν όλω ή εν μέρει.
 • Να παρεμβαίνετε ή να διακόπτετε οποιοδήποτε δίκτυο ή διαδικτυακό τόπο που τυχόν συνδέεται με τον Διαδικτυακό μας Τόπο ή να αποκτάτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Να παρεμποδίζετε τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου από οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Οποιονδήποτε σκοπό ο οποίος είναι αθέμιτος, παράνομος, αντίθετος στα χρηστά ήθη.

Επιπλέον, απαγορεύεται σε σχέση με τον Διαδικτυακό Τόπο να κάνετε χρήση:

 • Οποιουδήποτε εργαλείου εξόρυξης δεδομένων/data mining, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων και τεχνολογιών συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Τεχνικών πλαισίωσης, ώστε να εσωκλείετε τα σήματα, λογότυπα και άλλες εικόνες, διάταξη κειμένου και μορφές που συνιστούν εταιρική μας περιουσία και τις οποίες χρησιμοποιούμε στον Διαδικτυακό μας Τόπο.
 • Μετα-ετικετών (meta-tags) ή οποιουδήποτε άλλου κρυφού κειμένου, το οποίο κάνει χρήση του ονόματος και/ή των σημάτων μας.
4. Πνευματικά Δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρησή μας ή/και τρίτα μέρη. Τα περιεχόμενα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της Επιχείρησης, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται τυχόν στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, απαγορεύεται να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Διαδικτυακού μας Τόπου, χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης μας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Επιχείρησης ή τρίτων.

5. Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό μας Τόπο, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Επιχείρησης ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Ενημερώνουμε τους χρήστες του Διαδικτυακού μας Τόπου ότι η Επιχείρηση μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση μας είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την και την Πολιτική Cookies, οι οποίες εξηγούν, μεταξύ άλλων, τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που η Επιχείρηση μας συλλέγει κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς και κατά τη χρήση των υπηρεσιών της, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον Διαδικτυακό μας Τόπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, ενδεικτικά ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Επιχείρηση μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Επιχείρηση μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

8. Σύνδεσμοι με Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Επιχείρηση μας. Ομοίως, πρόσβαση στον Διαδικτυακό μας Τόπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Επιχείρησης μας. Η Επιχείρηση μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τις διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Η Επιχείρηση μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τις διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

9. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στον Διαδικτυακό της Τόπο όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, ουδεμία εγγύηση ή υπόσχεση δίνει, αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του Διαδικτυακού της Τόπου. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου. Η Επιχείρηση ουδεμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή υπόσχεση δίνει για την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στον Διαδικτυακό της Τόπο προϊόντων. Ούτε η Επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, περιλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

10. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, περιλαμβανομένης εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. Ρητά δηλώνεται ότι, σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της Επιχείρησης και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, η Επιχείρηση μας θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

11. Περιγραφή Προϊόντων

Η Επιχείρηση μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον Διαδικτυακό μας Τόπο. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

12. Εγγυήσεις Προϊόντων

Η Επιχείρηση συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Επιχείρηση ουδεμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους) προσφέρει, εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της Επιχείρησης μας ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του πελάτη. Σημειώνεται ότι ο πελάτης διατηρεί τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ειδικότερα δε από τα άρθρα 540 επόμενα του Αστικού Κώδικα, τα οποία δεν θίγονται από την τυχόν παρεχόμενη εμπορική εγγύηση.

13. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Η Επιχείρηση ενημερώνει τους πελάτες της για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, αναρτώντας δίπλα στα προϊόντα τις σχετικές ενδείξεις (π.χ. “Σε Απόθεμα”, “Κατόπιν Παραγγελίας”, “Out of Stock” κλπ.). Σε περίπτωση επιγενόμενης μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, δηλαδή μη διαθεσιμότητας προϊόντος μετά την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον πελάτη σχετικώς. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον θεωρεί ότι η συναλλαγή καθίσταται ασύμφορη, να δηλώσει εγγράφως και αζημίως για τον ίδιο ότι επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας του.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αποτελείται από περισσότερα του ενός προϊόντα και η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνο αυτών, το υπόλοιπο της παραγγελίας θα εκτελείται κανονικά από την Επιχείρηση, εκτός εάν τα προϊόντα είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν ως σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο, στην οποία περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο για το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας από την πλευρά του πελάτη.

14. Παραγγελία

Παραγγελίες γίνονται δεκτές και μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα πρέπει είτε να έχει εγγραφεί στον Διαδικτυακό μας Τόπο (με όνομα χρήστη/email και κωδικό), συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, είτε να προχωρήσει στην υποβολή παραγγελίας ως “επισκέπτης” (χωρίς να προηγηθεί εγγραφή). Για την υποβολή της παραγγελίας του, ο πελάτης μεταφέρεται στο καλάθι παραγγελιών, στο οποίο αναγράφεται το(τα) προϊόν(-ντα) που ο πελάτης έχει επιλέξει, ποσότητα, τιμή, ΦΠΑ, έξοδα μεταφοράς. Η παραγγελία δεν δύναται να υποβληθεί εάν ο πελάτης δεν αποδεχτεί προηγουμένως τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική ιδιωτικότητας του Διαδικτυακού Τόπου.

Την υποβολή της παραγγελίας ακολουθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αποστολή αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) από την Επιχείρηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο πελάτης έχει δηλώσει, με το οποίο επιβεβαιώνεται η λήψη και καταχώριση της παραγγελίας και επαναλαμβάνεται το περιεχόμενό της.

Μετά την αποστολή του αρχικού επιβεβαιωτικού email κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, μόλις η Επιχείρηση επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα του/των προϊόντος(-ων), θα αποστείλει στον πελάτη νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της παραγγελίας και την παράδοσή της σε συνεργαζόμενη Επιχείρηση ταχυμεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού παρακολούθησης (tracking number) της αποστολής, για να μπορεί ο πελάτης να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής της. Εφόσον ο πελάτης έχει επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας “Παραλαβή από το Κατάστημα”, θα ενημερώνεται μέσω email για τη διαθεσιμότητα της παραγγελίας προς παραλαβή από το κατάστημα.

15. Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στον Διαδικτυακό μας Τόπο είναι τιμές λιανικής και χονδρικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής ή πρόσθετες επιβαρύνσεις (εφόσον αυτά υφίστανται), για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο), συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Επιχείρηση. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων, ενώ η Επιχείρηση μας θα ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας. Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

16. Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου, η Επιχείρηση διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

  Oι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω Alpha Bank με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 • PayPal;
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό :

ALPHA BANK

IBAN: GR2701406280628002330001670

BIC: CRBAGRAAXXX

 

NATIONAL BANK

IBAN: GR0901108080000080800191605

BIC: ETHNGRAA

* Μπορείτε να στείλετε την απόδειξη της συναλλαγής στο [email protected] για να επισπεύσετε την παραλαβή της.

 • Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή παραλαβής του προϊόντος και με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά τα 15kg η παραγγελία .
17. Παράδοση Προϊόντων

Αποδεκτές γίνονται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός της ελληνικής και *ευρωπαϊκής επικράτειας. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία έχει ορίσει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του.

Η Επιχείρηση συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για παραγγελίες έως 15 κιλά και μεταφορική εταιρία (πρακτορείο) για άνω των 15 κιλών προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων.

Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής παραγγελίας.

Οι παραδόσεις προϊόντων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό μας Τόπο ως “Σε Απόθεμα” εκτελούνται:

 • Εντός 5 εργασίμων ημερώναπό την ημερομηνία κατά την οποία η Επιχείρηση αποδέχτηκε την παραγγελία και έστειλε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη, για παραδόσεις εντός Αθηνών μέσω courier ή για παραλαβή από την έδρα μας (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών),
 • Eντός 10 – 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που η Επιχείρηση αποδέχτηκε την παραγγελία (εφόσον η παραγγελία δεν υπερβαίνει τα 15 κιλά) και έστειλε επιβεβαιωτικό e-mail στον πελάτη, για παραδόσεις εκτός Ελλάδας (μόνο σε χώρες της *ΕΕ)
 • Κατ’ εξαίρεση, η παράδοση προϊόντων σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), ενδέχεται να υπερβεί την ως άνω αναγραφόμενη προθεσμία των 5 εργασίμων ημερών.

*ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ(Εκτός Βατικανό , Σαν Μαρίνο), ΙΣΠΑΝΙΑ (Εκτός Ανδόρα, Γιβραλτάρ), ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΔΑΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ

Η Επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων της στους πελάτες εντός του ανωτέρω αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης

Σε περίπτωση που ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας επιλέξει “Παραλαβή από το Κατάστημα” θα λαμβάνει ηλεκτρονική ειδοποίηση παραλαβής. Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του από το φυσικό κατάστημα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή. Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του και αποδέσμευσης των προϊόντων.

Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του και αποδέσμευσης των προϊόντων. Αν ο πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο αυτό πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας, καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Δεδομένου ότι μετά την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή, επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

18. Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων

Τα προς αποστολή προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για απώλεια ή βλάβη κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης μετατίθεται στον πελάτη, από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο τελευταίος. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά. Η Επιχείρηση συνιστά στους πελάτες τυχόν επιστροφές προϊόντων να πραγματοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier).

19. Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση

i. Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση/ακύρωση παραγγελίας:

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας από τον πελάτη πολλών αγαθών με μία παραγγελία, τα οποία του έχουν παραδοθεί χωριστά, η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινάει από την ημέρα παράδοσης του τελευταίου αγαθού στον πελάτη. Σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών, προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, ο πελάτης αρκεί να αποστείλει με ταχυδρομείο (Προς WAY CUP ROASTER, Υποψιν Ισαβελλα Βενάκη Αποκοφτό – Χρυσοπηγή, ,Σίφνος, Τ.Κ. 84 003, Δυτ.Κυκλάδες) ή μέσω email στο [email protected] ή μέσω της φόρμας στην σελίδα Επικοινωνία ,εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σαφή δήλωση υπαναχώρησης προς την Επιχείρηση, με την οποία θα μας ενημερώνει για την απόφασή του να επιστρέψει το/τα προϊόν(-τα). Στην περίπτωση αυτή, θα αποσταλεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επιβεβαίωση παραλαβής από την Επιχείρηση μας της δήλωσης υπαναχώρησης.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή), να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο και να συνοδεύεται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά (απόδειξη αγοράς κλπ.). Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον πελάτη.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Επιχείρηση θα ενημερωθεί για την απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει, η Επιχείρηση θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που κατέβαλε ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που θα οφείλονται σε επιλογή του πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η Επιχείρηση προσφέρει). Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Επιχείρησης και του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρεώνονται στον πελάτη δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Η Επιχείρηση, όμως, δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος, μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών.

ii.Υπαναχώρηση λόγω ελαττωματικού προϊόντος, λανθασμένης αποστολής:

Κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας, ο πελάτης υποχρεούται, παρουσία του μεταφορέα, να ελέγχει τα αγαθά που του παραδίδονται, προκειμένου να να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν εμφανή, αισθητικά ελαττώματα (χτυπήματα, αλλοιώσεις, γρατζουνιές, ελλιπή εξαρτήματα κλπ.) ή τυχόν εσφαλμένη αποστολή προϊόντων. Τονίζεται ότι οι μεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προϊόντων από τον πελάτη. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής από τον πελάτη, θεωρείται ότι τα προϊόντα παραδόθηκαν σε άριστη εξωτερική κατάσταση και χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την Επιχείρηση (κατά προτίμηση με email, συνοδευόμενο από φωτογραφία του ελαττώματος) και, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, να επιστρέφει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, ο πελάτης έχει δικαίωμα, κατ’ επιλογήν του:

1) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες,

2) να ζητήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, ή

3) να ζητήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η επικοινωνία με την Επιχείρηση μας είναι απαραίτητη).

Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή/και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Επιχείρηση.

20. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.

β) Στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

γ) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

δ) Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

21. Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες μας που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) να επιλύουν εξωδικαστικά διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών διατίθεται ως ένας εναλλακτικός, οικονομικός και γρήγορος τρόπος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου, προβλέπεται δε από την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κάθε χώρας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στη χώρα μας, η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και ο “Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών” έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένοι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας για τη λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

α) Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.

β) Στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

γ) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

δ) Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

22. Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

23. Γενικά περί Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Η Επιχείρηση δύναται ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από οποιαδήποτε αλλαγή, από τη στιγμή που αυτή θα εμφανίζεται στον Διαδικτυακό Τόπο, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Η Επιχειρηση διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαγράφει υλικό του Διαδικτυακού της Τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

24. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η εν γένει χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου και/ή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

25. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • Ταχυδρομικώς: WAY CUP ROASTER, Υποψιν Ισαβελλα Βενάκη Αποκοφτό – Χρυσοπηγή, ,Σίφνος, Τ.Κ. 84 003, Δυτ.Κυκλάδες
 • Τηλέφωνο: +30 228 40 71 406 (Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 π.μ. με 5:00 μ.μ., εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων εορτών)
 • Email: [email protected]
 • Μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που διατίθεται στον Διαδικτυακό μας Τόπο.
Coffee-Beans-Free-PNG-Image
Καλάθι αγορών